Podsumowanie

organizacji
322
całkowite przychody
3,7 mld
przeciętny przychód
1,1 mln
przeciętny zysk
23 tys.

Rozmiar branży

W branży są 322 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,74 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 5 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 352 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Hcl Poland. Firma generuje 473 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Majorel Polska. Przychód organizacji wynosi 398 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Arteria. Jej sprzedaż opiewa na 318 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Hcl Poland
Majorel Polska
Arteria
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Majorel Polska
Hcl Poland
Arteria

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 17,47 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 7,03 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,09 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 25 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,09 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 65 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.36 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 953 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 371 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 23 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -232 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 23 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 48.69 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 18,61 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,62 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,2 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 39 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,2 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 99 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.16 %.