Podsumowanie

organizacji
230
całkowite przychody
14,9 mld
przeciętny przychód
5,8 mln
przeciętny zysk
202 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 230 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 14,94 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 5 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 596 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "hutchinson Poland". Firma generuje 2,91 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Sanok Rubber Company. Przychód organizacji wynosi 1,39 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Cooper Standard Polska. Jej sprzedaż opiewa na 933 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"hutchinson Poland"
Sanok Rubber Company
Cooper Standard Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"hutchinson Poland"
Sanok Rubber Company
Cooper Standard Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 121 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 51,03 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 5,83 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 190 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5,83 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 308 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.32 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,61 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,85 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 202 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -786 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 202 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 27 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.66 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 152 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 65,34 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 7,37 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 245 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 7,37 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 450 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.57 %.