Podsumowanie

organizacji
8959
całkowite przychody
27,8 mld
przeciętny przychód
276 tys.
przeciętny zysk
-2 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 8959 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 27,82 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 489 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,79 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Echo Investment. Firma generuje 1,5 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Bitra Enterprise 1. Przychód organizacji wynosi 1,29 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Ctp Invest Poland. Jej sprzedaż opiewa na 761 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Echo Investment
Bitra Enterprise 1
Ctp Invest Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Echo Investment
Euro Styl
Przedsiębiorstwo Handlowo-produkcyjne "chemia - Katowice"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,62 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,11 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 276 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 276 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 25 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.92 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 794 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 203 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -2 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -355 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -2 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -14.96 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 14,67 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,36 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 702 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 1 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 702 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 19 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.93 %.