Podsumowanie

organizacji
7854
całkowite przychody
24,7 mld
przeciętny przychód
275 tys.
przeciętny zysk
-2 tys.

Rozmiar branży

W branży są 7854 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 24,66 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 239 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,06 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Echo Investment. Firma generuje 1,5 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Bitra Enterprise 1. Przychód organizacji wynosi 1,29 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Przedsiębiorstwo Handlowo-produkcyjne "chemia - Katowice". Jej sprzedaż opiewa na 685 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Echo Investment
Bitra Enterprise 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-produkcyjne "chemia - Katowice"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Echo Investment
Euro Styl
Przedsiębiorstwo Handlowo-produkcyjne "chemia - Katowice"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,7 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,13 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 275 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 275 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 24 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.99 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 810 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 210 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -2 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -349 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -2 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -16.59 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 14,8 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,48 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 714 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 1 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 714 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 14 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.03 %.