Podsumowanie

organizacji
138
całkowite przychody
2,7 mld
przeciętny przychód
946 tys.
przeciętny zysk
31 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 138 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,66 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 165 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Esky.pl. Firma generuje 503 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Goelett. Przychód organizacji wynosi 432 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Whynottravel Załoga Nasternak. Jej sprzedaż opiewa na 401 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Esky.pl
Goelett
Whynottravel Załoga Nasternak
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Esky.pl
Whynottravel Załoga Nasternak
"weco-travel"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 37,92 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 8,36 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 946 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 4 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 946 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 126 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 24.60 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,48 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 582 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 31 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -165 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 31 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.61 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 43,36 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,61 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,18 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 9 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,18 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 93 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.50 %.