Podsumowanie

organizacji
297
całkowite przychody
7,1 mld
przeciętny przychód
4 mln
przeciętny zysk
112 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 297 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 7,12 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 18 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 3,1 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -17.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Wiśniowski. Firma generuje 994 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Budmat Steel. Przychód organizacji wynosi 709 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Siegenia-aubi. Jej sprzedaż opiewa na 652 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Wiśniowski
Budmat Steel
Mfo
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Wiśniowski
Mfo
Budmat Steel

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 42,06 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 15,41 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 4,02 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 48 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 4,02 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 304 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.64 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,77 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 840 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 112 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -180 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 112 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 13 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.16 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 49 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 18,79 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 4,97 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 100 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 4,97 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 443 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.63 %.