Podsumowanie

organizacji
474
całkowite przychody
11 mld
przeciętny przychód
3,8 mln
przeciętny zysk
125 tys.

Rozmiar branży

W branży są 474 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 10,95 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 17 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 2,34 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -13.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Wiśniowski. Firma generuje 1,13 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Budmat Steel. Przychód organizacji wynosi 966 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Mfo. Jej sprzedaż opiewa na 926 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Wiśniowski
Budmat Steel
Mfo
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Wiśniowski
Mfo
Budmat Steel

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 40,06 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 17,61 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,75 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 82 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,75 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 303 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.93 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,43 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 883 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 125 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -173 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 125 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.21 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 45,2 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 18,96 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 4,21 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 124 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 4,21 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 380 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.73 %.