Podsumowanie

organizacji
1496
całkowite przychody
6,1 mld
przeciętny przychód
273 tys.
przeciętny zysk
13 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1496 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 6,11 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 17 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 881 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 29.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Gsk Psc Poland. Firma generuje 2,05 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Nowa Ekologia. Przychód organizacji wynosi 683 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Elgreen Projekt. Jej sprzedaż opiewa na 406 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Gsk Psc Poland
Nowa Ekologia
Elgreen Projekt
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Gsk Psc Poland
Teleaudio Dwa
Ruckzuck.biz

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,29 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,99 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 273 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 6 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 273 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 21 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.15 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 564 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 191 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 13 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -65 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 13 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 39.29 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 7,65 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,17 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 469 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 18 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 469 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 45 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.97 %.