Podsumowanie

organizacji
1662
całkowite przychody
6,4 mld
przeciętny przychód
263 tys.
przeciętny zysk
13 tys.

Rozmiar branży

W branży są 1662 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 6,39 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 52 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 944 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 30.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Gsk Psc Poland. Firma generuje 2,05 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Nowa Ekologia. Przychód organizacji wynosi 683 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Elgreen Projekt. Jej sprzedaż opiewa na 406 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Gsk Psc Poland
Nowa Ekologia
Elgreen Projekt
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Gsk Psc Poland
Teleaudio Dwa
Ruckzuck.biz

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,29 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,92 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 263 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 6 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 263 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 19 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.66 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 534 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 193 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 13 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -65 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 13 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 39.93 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 7,5 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,16 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 453 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 18 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 453 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 43 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.79 %.