Podsumowanie

organizacji
1061
całkowite przychody
2,3 mld
przeciętny przychód
324 tys.
przeciętny zysk
23 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1061 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,33 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 70 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 131 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Rail Cargo Logistics-poland. Firma generuje 106 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Newag Ip Management. Przychód organizacji wynosi 88,76 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Fundacja "fundusz Współpracy". Jej sprzedaż opiewa na 82,1 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Gsk Psc Poland
Nowa Ekologia
Elgreen Projekt
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Gsk Psc Poland
Teleaudio Dwa
Ruckzuck.biz

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,09 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,67 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 324 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 7 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 324 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 26 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.79 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 577 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 238 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 23 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -45 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 23 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 47.17 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 8,41 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,75 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 615 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 24 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 615 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 63 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.02 %.