Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)


Podsumowanie

organizacji
894
całkowite przychody
21,2 mld
przeciętny przychód
1,3 mln
przeciętny zysk
37 tys.

Rozmiar branży

W branży są 894 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 21,2 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 15 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 408 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Orange Polska. Firma generuje 13,18 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Upc Polska. Przychód organizacji wynosi 1,84 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Fiberhost. Jej sprzedaż opiewa na 373 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Orange Polska
Upc Polska
Fiberhost
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Orange Polska
Upc Polska
Fiberhost

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 14,58 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,36 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,29 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 60 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,29 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 88 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.72 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,04 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 413 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 37 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -147 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 37 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 24.15 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 20,1 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 9,53 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,75 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 99 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,75 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 127 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.39 %.