Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)


Podsumowanie

organizacji
811
całkowite przychody
21 mld
przeciętny przychód
1,4 mln
przeciętny zysk
38 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 811 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 20,97 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 5 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 343 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Orange Polska. Firma generuje 13,18 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Upc Polska. Przychód organizacji wynosi 1,84 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Fiberhost. Jej sprzedaż opiewa na 373 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Orange Polska
Upc Polska
Fiberhost
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Orange Polska
Upc Polska
Fiberhost

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 14,9 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,55 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,37 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 62 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,37 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 104 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.02 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,04 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 420 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 38 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -139 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 38 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.61 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 20,96 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 9,57 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,84 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 102 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,84 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 144 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.43 %.