Podsumowanie

organizacji
809
całkowite przychody
5,7 mld
przeciętny przychód
269 tys.
przeciętny zysk
6 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 809 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,74 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 9 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 7,11 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Spółdzielnia Wydawniczo-handlowa "książka I Wiedza". Firma generuje 1,02 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Walstead Kraków. Przychód organizacji wynosi 782 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "nowa Era". Jej sprzedaż opiewa na 512 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Spółdzielnia Wydawniczo-handlowa "książka I Wiedza"
Walstead Kraków
"nowa Era"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Spółdzielnia Wydawniczo-handlowa "książka I Wiedza"
Walstead Kraków
"nowa Era"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 10,55 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,83 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 269 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 269 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.38 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,06 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 218 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 6 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -71 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 6 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.68 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 17,56 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4,57 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 453 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 13 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 453 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 18 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.67 %.