Podsumowanie

organizacji
14 805
całkowite przychody
76,5 mld
przeciętny przychód
680 tys.
przeciętny zysk
22 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 14805 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 76,52 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 87 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 19,3 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -15.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Auto Handel Centrum Grupa Cichy. Firma generuje 2,65 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Merkury. Przychód organizacji wynosi 1,99 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Sobiesław Zasada. Jej sprzedaż opiewa na 1,98 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Auto Handel Centrum Grupa Cichy
Merkury
Sobiesław Zasada
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Auto Handel Centrum Grupa Cichy
Merkury
Juroszek Holding

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,94 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,19 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 680 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 680 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.63 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,3 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 448 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 22 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -276 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 22 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.71 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 30,03 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 12,63 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,07 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 44 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,07 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 38 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.94 %.