Podsumowanie

organizacji
16 175
całkowite przychody
81,3 mld
przeciętny przychód
667 tys.
przeciętny zysk
20 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 16175 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 81,3 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 402 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 16,74 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -13.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Auto Handel Centrum Grupa Cichy. Firma generuje 2,65 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Merkury. Przychód organizacji wynosi 1,99 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Sobiesław Zasada. Jej sprzedaż opiewa na 1,98 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Auto Handel Centrum Grupa Cichy
Merkury
Sobiesław Zasada
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Auto Handel Centrum Grupa Cichy
Merkury
Juroszek Holding

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 10,12 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,14 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 667 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 667 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.68 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,31 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 441 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 20 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -275 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 20 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.96 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 30,15 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 12,47 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 43 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 34 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.80 %.