Podsumowanie

organizacji
1046
całkowite przychody
6,8 mld
przeciętny przychód
714 tys.
przeciętny zysk
21 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1046 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 6,84 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 36 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 755 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Columbus Energy. Firma generuje 601 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Vorwerk Polska. Przychód organizacji wynosi 591 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Baywa Agro Polska. Jej sprzedaż opiewa na 313 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Columbus Energy
Vorwerk Polska
Baywa Agro Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Columbus Energy
Vorwerk Polska
Fm World

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 14,03 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,02 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 714 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 16 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 714 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 54 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.88 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 799 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 282 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 21 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -85 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 21 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 30.12 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 15,67 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,99 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 877 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 24 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 877 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 71 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.98 %.