Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z)


Podsumowanie

organizacji
402
całkowite przychody
5,5 mld
przeciętny przychód
2,9 mln
przeciętny zysk
84 tys.

Rozmiar branży

W branży są 402 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,5 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 14 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 505 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Rockfin. Firma generuje 485 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Delaval Operations. Przychód organizacji wynosi 457 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Alfa Laval Kraków. Jej sprzedaż opiewa na 311 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Rockfin
Delaval Operations
Alfa Laval Kraków
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Rockfin
Delaval Operations
Alfa Laval Kraków

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 29,99 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 14,77 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,85 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 59 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,85 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 164 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.03 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,07 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,15 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 84 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -340 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 84 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 10 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.45 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 42,84 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 19,49 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,29 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 104 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 3,29 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 196 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.33 %.