Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z)


Podsumowanie

organizacji
365
całkowite przychody
5,4 mld
przeciętny przychód
3,2 mln
przeciętny zysk
80 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 365 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,43 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 6 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 469 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Rockfin. Firma generuje 485 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Delaval Operations. Przychód organizacji wynosi 457 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Alfa Laval Kraków. Jej sprzedaż opiewa na 311 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Rockfin
Delaval Operations
Alfa Laval Kraków
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Rockfin
Delaval Operations
Alfa Laval Kraków

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 36,38 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 16,71 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,24 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 59 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,24 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 221 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.70 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,17 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,21 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 80 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -358 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 80 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 9 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 18.20 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 51,24 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 22,5 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,8 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 113 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,8 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 282 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.72 %.