Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (28.94.Z)


Podsumowanie

organizacji
22
całkowite przychody
165,6 mln
przeciętny przychód
2,4 mln
przeciętny zysk
105 tys.

Rozmiar branży

W branży są 22 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 166 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 9,63 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "dofama Thies". Firma generuje 77,93 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Allcomp Polska. Przychód organizacji wynosi 28,68 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "kessler-polska". Jej sprzedaż opiewa na 9,52 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"dofama Thies"
Allcomp Polska
"kessler-polska"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"dofama Thies"
Allcomp Polska
Maszynosfera

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,52 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,51 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,37 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,37 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 55 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.18 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,51 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 630 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 105 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -223 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 105 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.21 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 13,93 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 12,24 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,6 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 12 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,6 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 41 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.50 %.