Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (28.94.Z)


Podsumowanie

organizacji
18
całkowite przychody
158 mln
przeciętny przychód
2,9 mln
przeciętny zysk
157 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 18 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 158 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 8,1 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "dofama Thies". Firma generuje 77,93 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Allcomp Polska. Przychód organizacji wynosi 28,68 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "kessler-polska". Jej sprzedaż opiewa na 9,52 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"dofama Thies"
Allcomp Polska
"kessler-polska"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"dofama Thies"
Allcomp Polska
Maszynosfera

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 28,68 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,75 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,85 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,85 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 41 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.49 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,66 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,28 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 157 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -223 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 157 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.86 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 34,02 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 13,19 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,05 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 12 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,05 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 49 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.70 %.