Podsumowanie

organizacji
13
całkowite przychody
111,4 mln
przeciętny przychód
3 mln
przeciętny zysk
14 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 13 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 111 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 1,22 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "dofama Thies". Firma generuje 68,11 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Allcomp Polska. Przychód organizacji wynosi 20,45 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Draco Machinery. Jej sprzedaż opiewa na 5,96 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"dofama Thies"
Allcomp Polska
"kessler-polska"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"dofama Thies"
Allcomp Polska
Maszynosfera

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 25,21 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 8,86 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,01 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 1,52 mln zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 3,01 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 70 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.14 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 846 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 710 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 14 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -2,73 mln zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 14 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 28 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -34.98 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 24,14 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 12,56 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 6,1 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 1,38 mln zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 6,1 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 480 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.23 %.