Podsumowanie

organizacji
588
całkowite przychody
9,7 mld
przeciętny przychód
3,1 mln
przeciętny zysk
82 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 588 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 9,71 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 4 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 969 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Kolporter. Firma generuje 1,24 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "lego Polska ". Przychód organizacji wynosi 952 mln.
Trzecie największe przychody osiąga 4kraft. Jej sprzedaż opiewa na 454 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Kolporter
"lego Polska "
4kraft
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Kolporter
"lego Polska "
4kraft

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 37,95 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 17,21 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,08 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 52 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,08 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 157 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.04 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,42 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 957 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 82 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -123 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 82 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 9 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.97 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 42,08 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 20,62 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,79 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 85 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 3,79 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 270 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.21 %.