NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO (95)


Podsumowanie

organizacji
459
całkowite przychody
2,9 mld
przeciętny przychód
357 tys.
przeciętny zysk
16 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 459 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,94 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 16 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 93,09 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Ivy Technology Poland. Firma generuje 368 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Ctdi Poland. Przychód organizacji wynosi 334 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "teleplan Polska" -. Jej sprzedaż opiewa na 244 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Ivy Technology Poland
Ctdi Poland
"teleplan Polska" -
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Asplex
Ivy Technology Poland
Ctdi Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,74 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,85 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 357 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 21 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 357 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.30 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 550 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 171 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 16 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -44 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 16 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.69 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 12,66 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,72 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 479 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 36 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 479 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.74 %.