Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)


Podsumowanie

organizacji
354
całkowite przychody
1,8 mld
przeciętny przychód
509 tys.
przeciętny zysk
6 tys.

Rozmiar branży

W branży są 354 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,78 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 16 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 175 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Mobica Limited Oddział W Polsce. Firma generuje 178 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Dynatrace. Przychód organizacji wynosi 170 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Codetwo. Jej sprzedaż opiewa na 156 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Mobica Limited Oddział W Polsce
Dynatrace
Codetwo
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Dynatrace
Mobica Limited Oddział W Polsce
Codetwo

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 12,99 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,74 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 509 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 509 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 20 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.39 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,13 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 315 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 6 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -194 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 6 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 47.13 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 15,68 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 6,21 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 742 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 6 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 742 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 44 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.24 %.