Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)


Podsumowanie

organizacji
316
całkowite przychody
1,5 mld
przeciętny przychód
483 tys.
przeciętny zysk
6 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 316 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,47 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 7 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 107 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Dynatrace. Firma generuje 170 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Codetwo. Przychód organizacji wynosi 156 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Compugroup Medical Polska. Jej sprzedaż opiewa na 93,87 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Dynatrace
Codetwo
Compugroup Medical Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Dynatrace
Mobica Limited Oddział W Polsce
Codetwo

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 12,77 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,7 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 483 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 483 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 8 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.84 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,02 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 299 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 6 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -204 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 6 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 36.76 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 14,84 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,81 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 736 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 8 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 736 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 37 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.90 %.