Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)


Podsumowanie

organizacji
225
całkowite przychody
1,1 mld
przeciętny przychód
487 tys.
przeciętny zysk
10 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 225 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,08 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 9 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 33,54 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Codetwo. Firma generuje 202 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Iba Poland. Przychód organizacji wynosi 104 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Learnetic. Jej sprzedaż opiewa na 57,7 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Mobica Limited Oddział W Polsce
Dynatrace
Codetwo
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Dynatrace
Mobica Limited Oddział W Polsce
Codetwo

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 13,03 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 5,78 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 487 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 487 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.55 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 993 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 222 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -316 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 10 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 47.53 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 16,42 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,61 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 677 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 6 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 677 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 24 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.05 %.