Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1)


Podsumowanie

organizacji
1278
całkowite przychody
7 mld
przeciętny przychód
379 tys.
przeciętny zysk
10 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1278 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 6,99 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 11 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 8,64 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -32.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Cinema City Cinemas. Firma generuje 524 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Cinema City Poland. Przychód organizacji wynosi 422 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Hbo Polska. Jej sprzedaż opiewa na 417 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Cinema City Cinemas
Cinema City Poland
Hbo Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Hbo Polska
Cinema City Cinemas
"discovery Polska"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 7,54 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,92 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 379 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 379 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 18 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.63 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 529 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 171 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -103 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 10 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 43.55 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 8,86 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,47 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 522 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 21 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 522 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 29 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.83 %.