Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1)


Podsumowanie

organizacji
1495
całkowite przychody
7,4 mld
przeciętny przychód
378 tys.
przeciętny zysk
11 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1495 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 7,42 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 54 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 8,54 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -31.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Cinema City Cinemas. Firma generuje 524 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Cinema City Poland. Przychód organizacji wynosi 422 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Hbo Polska. Jej sprzedaż opiewa na 417 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Cinema City Cinemas
Cinema City Poland
Hbo Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Hbo Polska
Cinema City Cinemas
"discovery Polska"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 7,04 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,81 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 378 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 378 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 19 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.80 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 529 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 167 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 11 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -101 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 11 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 46.04 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 8,23 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,34 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 523 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 20 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 523 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 32 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.60 %.