Podsumowanie

organizacji
155
całkowite przychody
25,8 mld
przeciętny przychód
552 tys.
przeciętny zysk
10 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 155 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 25,75 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 10 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 3,98 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 34.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Lg Electronics Mława. Firma generuje 15,39 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Tcl Operations Polska. Przychód organizacji wynosi 3,54 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Jabil Poland. Jej sprzedaż opiewa na 2,07 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Lg Electronics Mława
Tcl Operations Polska
Jabil Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Lg Electronics Mława
Tcl Operations Polska
Jabil Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 35,33 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 7,05 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 552 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 552 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 22 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.57 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,57 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 474 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -599 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 10 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 44,44 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 14,42 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 867 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 35 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 867 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 76 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.31 %.