Podsumowanie

organizacji
323
całkowite przychody
7,9 mld
przeciętny przychód
1,5 mln
przeciętny zysk
35 tys.

Rozmiar branży

W branży są 323 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 7,93 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 11 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 601 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Kimball Electronics Poland. Firma generuje 1,32 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Apator. Przychód organizacji wynosi 1,07 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Pco. Jej sprzedaż opiewa na 994 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Kimball Electronics Poland
Apator
Pco
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Apator
Kimball Electronics Poland
Pco

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 29,96 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 12,09 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,51 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,51 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 23 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.57 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,87 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 919 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 35 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -283 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 35 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.20 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 39,85 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 15,92 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 50 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 23 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.20 %.