Podsumowanie

organizacji
220
całkowite przychody
5,5 mld
przeciętny przychód
2,3 mln
przeciętny zysk
98 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 220 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,46 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 10 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 107 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Apator. Firma generuje 1,15 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Wika Polska Sgf. Przychód organizacji wynosi 787 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Diehl Metering. Jej sprzedaż opiewa na 469 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Kimball Electronics Poland
Apator
Pco
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Apator
Kimball Electronics Poland
Pco

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 28,35 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 14,27 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,31 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 39 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 2,31 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 151 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.67 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,17 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,12 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 98 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -236 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 98 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 21.52 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 46,33 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 16,95 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,22 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 95 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 3,22 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 220 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.18 %.