Podsumowanie

organizacji
290
całkowite przychody
6,5 mld
przeciętny przychód
1,5 mln
przeciętny zysk
41 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 290 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 6,54 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 4 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 307 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Apator. Firma generuje 1,07 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Pco. Przychód organizacji wynosi 994 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Wika Polska. Jej sprzedaż opiewa na 587 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Apator
Pco
Wika Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Apator
Kimball Electronics Poland
Pco

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 30,8 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 12,11 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,52 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 27 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,52 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 22 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.50 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,9 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,01 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 41 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -215 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 41 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.89 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 43,18 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 16,34 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,04 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 62 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,04 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 24 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.23 %.