Podsumowanie

organizacji
142
całkowite przychody
784,4 mln
przeciętny przychód
305 tys.
przeciętny zysk
9 tys.

Rozmiar branży

W branży są 142 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 784 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 2 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 73,59 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Raf Integration Services. Firma generuje 167 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Inter Partner Assistance Polska. Przychód organizacji wynosi 163 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Xl Catlin Services Se Spółka Europejska Oddział W Polsce. Jej sprzedaż opiewa na 116 mln.

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 8,07 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,82 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 305 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 305 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 24 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.65 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 878 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 221 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -88 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 9 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 34.68 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 10,22 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,28 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 371 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 7 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 371 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 33 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.53 %.