Podsumowanie

organizacji
127
całkowite przychody
616,3 mln
przeciętny przychód
334 tys.
przeciętny zysk
9 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 127 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 616 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 1 firma rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 28,78 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Raf Integration Services. Firma generuje 167 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Xl Catlin Services Se Spółka Europejska Oddział W Polsce. Przychód organizacji wynosi 116 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Pzu Pomoc. Jej sprzedaż opiewa na 72,89 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Raf Integration Services
Xl Catlin Services Se Spółka Europejska Oddział W Polsce
Pzu Pomoc

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 8,07 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,82 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 334 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 334 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 30 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.62 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 878 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 199 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -88 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 9 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.98 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 10,22 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,65 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 452 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 7 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 452 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 49 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.04 %.