Podsumowanie

organizacji
2499
całkowite przychody
7,7 mld
przeciętny przychód
170 tys.
przeciętny zysk
-274

Rozmiar branży

W branży jest 2499 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 7,7 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 25 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 915 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Grupa Olx. Firma generuje 1,41 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Grupa Pracuj. Przychód organizacji wynosi 616 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Media Saturn Online. Jej sprzedaż opiewa na 475 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Grupa Olx
Grupa Pracuj
Media Saturn Online
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Grupa Olx
Grupa Pracuj
Media Saturn Online

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,64 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,26 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 170 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 170 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.38 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 275 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 76 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -0 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -183 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -0 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -25.91 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 4,9 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,81 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 246 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 2 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 246 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 23 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.07 %.