Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z)


Podsumowanie

organizacji
124
całkowite przychody
650,1 mln
przeciętny przychód
1,1 mln
przeciętny zysk
26 tys.

Rozmiar branży

W branży są 124 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 650 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 64,82 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Trendteam-direkt. Firma generuje 90,58 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Comad. Przychód organizacji wynosi 74,25 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Grospol. Jej sprzedaż opiewa na 56,51 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Trendteam-direkt
Comad
Grospol
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Trendteam-direkt
Comad
M.p. Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 18,8 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,13 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,12 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 19 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,12 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.57 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 950 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 260 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 26 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -189 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 26 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.06 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 23,02 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 6,85 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,19 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 66 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,19 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 10 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.84 %.