Podsumowanie

organizacji
595
całkowite przychody
33,4 mld
przeciętny przychód
12,7 mln
przeciętny zysk
374 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 595 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 33,36 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 6 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 2,57 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -6.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Cedo. Firma generuje 1,23 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "alpla" Opakowania Z Tworzyw Sztucznych. Przychód organizacji wynosi 1,21 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Paccor Polska. Jej sprzedaż opiewa na 931 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Cedo
"alpla" Opakowania Z Tworzyw Sztucznych
Paccor Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Flex Films Europa
Cedo
"alpla" Opakowania Z Tworzyw Sztucznych

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 163 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 68,1 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 12,74 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 145 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 12,74 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 914 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.29 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 8,02 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 3,4 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 374 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -171 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 374 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 41 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.02 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 198 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 75,1 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 14,32 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 277 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 14,32 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 1,04 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.43 %.