Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
484
całkowite przychody
6,5 mld
przeciętny przychód
2,5 mln
przeciętny zysk
91 tys.

Rozmiar branży

W branży są 484 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 6,46 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 25 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 817 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 22.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Autostore. Firma generuje 1,3 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "autorobot-strefa". Przychód organizacji wynosi 225 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Ima Schelling Polska. Jej sprzedaż opiewa na 194 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Autostore
"autorobot-strefa"
Ima Schelling Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Autostore
Aebi Schmidt Polska
"nuctech Warsaw Company Limited"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 32,71 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 11,07 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,5 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 25 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,5 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 121 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.74 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,63 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 791 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 91 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -264 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 91 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 21.20 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 38,14 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 14,88 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,15 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 76 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 3,15 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 167 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.36 %.