Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
430
całkowite przychody
6,1 mld
przeciętny przychód
2,6 mln
przeciętny zysk
94 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 430 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 6,08 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 15 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 731 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Autostore. Firma generuje 1,3 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "autorobot-strefa". Przychód organizacji wynosi 225 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Ima Schelling Polska. Jej sprzedaż opiewa na 194 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Autostore
"autorobot-strefa"
Ima Schelling Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Autostore
Aebi Schmidt Polska
"nuctech Warsaw Company Limited"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 34,8 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 11,9 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,6 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 31 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,6 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 112 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.97 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,71 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 867 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 94 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -242 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 94 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 12 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 21.66 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 38,85 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 15,2 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,2 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 79 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,2 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 127 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.51 %.