Podsumowanie

organizacji
1498
całkowite przychody
57,3 mld
przeciętny przychód
2,6 mln
przeciętny zysk
137 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1498 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 57,27 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 84 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 7,65 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 24.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Izo-bet. Firma generuje 36,04 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "tesko Steel". Przychód organizacji wynosi 1,95 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Biuro Techniczno-handlowe Bth Import Stal. Jej sprzedaż opiewa na 1,35 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Izo-bet
"tesko Steel"
Biuro Techniczno-handlowe Bth Import Stal
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Izo-bet
"rol-max" Wryk & Rybiński
Jonkers Metal

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 25,4 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 12,32 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,63 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 74 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,63 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 72 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.99 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,49 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 982 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 137 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -89 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 137 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 21.52 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 33,25 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 15,23 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,56 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 142 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 3,56 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 184 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.15 %.