Podsumowanie

organizacji
287
całkowite przychody
813,8 mln
przeciętny przychód
234 tys.
przeciętny zysk
14 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 287 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 814 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 10 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 67,54 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Bkp. Firma generuje 212 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Argos Translations. Przychód organizacji wynosi 130 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Summa Linguae Technologies. Jej sprzedaż opiewa na 130 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Bkp
Argos Translations
Summa Linguae Technologies
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Bkp
Summa Linguae Technologies
Argos Translations

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,09 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,47 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 234 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 26 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 234 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.84 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 359 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 127 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 14 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -32 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 14 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 26.44 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 6,26 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,89 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 352 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 38 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 352 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 23 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.21 %.