Podsumowanie

organizacji
2134
całkowite przychody
16,9 mld
przeciętny przychód
593 tys.
przeciętny zysk
34 tys.

Rozmiar branży

W branży są 2134 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 16,9 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 78 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 14,12 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Capgemini Polska. Firma generuje 2,18 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Codespheric. Przychód organizacji wynosi 1,31 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Clico. Jej sprzedaż opiewa na 805 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Capgemini Polska
Codespheric
Clico
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Capgemini Polska
Comp
Clico

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 11,32 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,9 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 593 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 15 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 593 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 40 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.64 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 927 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 342 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 34 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -68 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 34 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 40.61 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 14,09 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,23 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 847 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 37 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 847 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 72 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.59 %.