Podsumowanie

organizacji
924
całkowite przychody
7,4 mld
przeciętny przychód
260 tys.
przeciętny zysk
3 tys.

Rozmiar branży

W branży są 924 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 7,43 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 20 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 744 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Polish Luxury Group. Firma generuje 1,5 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Exg Kossowski. Przychód organizacji wynosi 1,22 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Payu. Jej sprzedaż opiewa na 756 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Polish Luxury Group
Exg Kossowski
Payu
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Flyingatom
Polish Luxury Group
Exg Kossowski

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,19 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,96 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 260 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 260 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 16 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.87 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 714 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 149 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -208 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi Infinity %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 13,06 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,57 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 466 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 12 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 466 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 36 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.34 %.