Podsumowanie

organizacji
65
całkowite przychody
2 mld
przeciętny przychód
4 mln
przeciętny zysk
100 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 65 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,98 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 66,8 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Fideltronik Poland
Thales Dis Polska
Fideltronik
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Fideltronik Poland
Thales Dis Polska
Fideltronik

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 65,37 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 21,85 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,99 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 48 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 3,99 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 382 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.34 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,13 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,77 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 100 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -347 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 100 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 50.33 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 84,82 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 27,04 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 4,69 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 97 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 4,69 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 441 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.84 %.