Podsumowanie

organizacji
82
całkowite przychody
4,1 mld
przeciętny przychód
2,8 mln
przeciętny zysk
123 tys.

Rozmiar branży

W branży są 82 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 4,07 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 350 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Fideltronik Poland. Firma generuje 1,84 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Thales Dis Polska. Przychód organizacji wynosi 910 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Fideltronik. Jej sprzedaż opiewa na 208 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Fideltronik Poland
Thales Dis Polska
Fideltronik
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Fideltronik Poland
Thales Dis Polska
Fideltronik

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 67,5 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 30,14 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,83 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,83 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 237 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.50 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,98 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,93 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 123 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -32 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 123 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 22 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 59.66 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 97,21 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 38,87 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,91 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 42 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,91 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 189 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.16 %.