Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)


Podsumowanie

organizacji
322
całkowite przychody
3,9 mld
przeciętny przychód
857 tys.
przeciętny zysk
30 tys.

Rozmiar branży

W branży są 322 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,85 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 6 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 238 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -5.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Polfood Group. Firma generuje 1,07 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Lewiatan Holding. Przychód organizacji wynosi 871 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Introl. Jej sprzedaż opiewa na 615 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Polfood Group
Lewiatan Holding
Introl
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Polfood Group
Lewiatan Holding
Introl

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 13,05 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 5,9 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 857 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 857 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 60 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -5.85 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,62 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 30 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -414 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 30 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.41 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 60,57 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 21,68 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,97 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 45 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,97 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 159 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -6.55 %.