Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)


Podsumowanie

organizacji
282
całkowite przychody
3,8 mld
przeciętny przychód
908 tys.
przeciętny zysk
33 tys.

Rozmiar branży

W branży są 282 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,82 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 5 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 256 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -5.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Polfood Group. Firma generuje 1,07 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Lewiatan Holding. Przychód organizacji wynosi 871 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Introl. Jej sprzedaż opiewa na 615 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Polfood Group
Lewiatan Holding
Introl
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Polfood Group
Lewiatan Holding
Introl

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 14,59 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,24 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 908 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 13 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 908 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 50 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -4.75 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,75 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,14 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 33 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -764 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 33 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 24.43 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 68,49 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 25,91 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,01 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 45 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,01 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 353 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -11.87 %.