Podsumowanie

organizacji
1091
całkowite przychody
8,6 mld
przeciętny przychód
322 tys.
przeciętny zysk
10 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1091 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 8,58 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 17 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,11 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Hsbc Service Delivery (polska). Firma generuje 1,76 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Amazon Eu Sarl Oddział W Polsce. Przychód organizacji wynosi 1,33 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Microsoft Poland Operations. Jej sprzedaż opiewa na 375 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Hsbc Service Delivery (polska)
Amazon Eu Sarl Oddział W Polsce
Microsoft Poland Operations
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Hsbc Service Delivery (polska)
Amazon Eu Sarl Oddział W Polsce
3m Service Center Emea

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 8,21 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,45 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 322 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 8 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 322 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 18 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.94 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 668 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 193 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -88 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 10 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 78.59 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 10,46 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,69 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 456 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 15 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 456 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 28 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.77 %.