Podsumowanie

organizacji
975
całkowite przychody
8,1 mld
przeciętny przychód
355 tys.
przeciętny zysk
11 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 975 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 8,14 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 8 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,01 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 21.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Hsbc Service Delivery (polska). Firma generuje 1,76 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Amazon Eu Sarl Oddział W Polsce. Przychód organizacji wynosi 1,33 mld.
Trzecie największe przychody osiąga 3m Service Center Emea. Jej sprzedaż opiewa na 284 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Hsbc Service Delivery (polska)
Amazon Eu Sarl Oddział W Polsce
3m Service Center Emea
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Hsbc Service Delivery (polska)
Amazon Eu Sarl Oddział W Polsce
3m Service Center Emea

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,01 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,62 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 355 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 8 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 355 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 25 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.06 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 720 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 213 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 11 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -88 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 11 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 86.76 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 11,1 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 483 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 15 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 483 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 33 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.87 %.