Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1)


Podsumowanie

organizacji
3205
całkowite przychody
15,2 mld
przeciętny przychód
210 tys.
przeciętny zysk
1 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 3205 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 15,21 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 44 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,74 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 18.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Hsbc Service Delivery (polska). Firma generuje 1,76 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Grupa Olx. Przychód organizacji wynosi 1,41 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Amazon Eu Sarl Oddział W Polsce. Jej sprzedaż opiewa na 1,33 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Hsbc Service Delivery (polska)
Grupa Olx
Amazon Eu Sarl Oddział W Polsce
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Hsbc Service Delivery (polska)
Grupa Olx
Grupa Pracuj

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,71 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,64 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 210 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 210 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 18 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.19 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 394 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 119 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -143 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 6,23 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,37 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 329 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 4 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 329 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 30 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.95 %.