Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1)


Podsumowanie

organizacji
3687
całkowite przychody
16,3 mld
przeciętny przychód
204 tys.
przeciętny zysk
940

Rozmiar branży

W branży jest 3687 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 16,34 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 61 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 2,05 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 21.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Hsbc Service Delivery (polska). Firma generuje 1,76 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Grupa Olx. Przychód organizacji wynosi 1,41 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Amazon Eu Sarl Oddział W Polsce. Jej sprzedaż opiewa na 1,33 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Hsbc Service Delivery (polska)
Grupa Olx
Amazon Eu Sarl Oddział W Polsce
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Hsbc Service Delivery (polska)
Grupa Olx
Grupa Pracuj

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,58 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,6 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 204 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 204 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.72 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 367 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 112 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -152 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 6,2 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,3 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 300 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 4 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 300 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 25 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.20 %.