Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)


Podsumowanie

organizacji
500
całkowite przychody
2,3 mld
przeciętny przychód
559 tys.
przeciętny zysk
22 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 500 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,26 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 477 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -13.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Kram Kapitał. Firma generuje 283 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Algeco Polska. Przychód organizacji wynosi 153 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Fortum Network Wrocław. Jej sprzedaż opiewa na 113 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Kram Kapitał
Algeco Polska
Fortum Network Wrocław
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Chep Polska
Emtor
Kram Kapitał

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 10,15 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,72 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 559 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 559 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.05 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,35 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 418 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 22 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -124 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 22 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.31 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 19,18 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,43 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 972 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 18 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 972 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 8 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.85 %.