Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)


Podsumowanie

organizacji
566
całkowite przychody
3,5 mld
przeciętny przychód
522 tys.
przeciętny zysk
21 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 566 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,53 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 12 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 213 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -5.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Chep Polska. Firma generuje 699 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Kram Kapitał. Przychód organizacji wynosi 283 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Emtor. Jej sprzedaż opiewa na 251 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Chep Polska
Kram Kapitał
Emtor
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Chep Polska
Emtor
Kram Kapitał

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 10,98 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,85 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 522 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 522 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.78 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,35 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 415 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 21 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -132 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 21 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.94 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 22,81 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,43 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 931 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 16 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 931 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.00 %.