Podsumowanie

organizacji
10 254
całkowite przychody
150,9 mld
przeciętny przychód
1,8 mln
przeciętny zysk
64 tys.

Rozmiar branży

W branży są 10254 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 150,9 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 581 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 3,65 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Katrans Logistics. Firma generuje 10,64 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "frigo Fracht". Przychód organizacji wynosi 10,11 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Havi Logistics. Jej sprzedaż opiewa na 3,42 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Katrans Logistics
"frigo Fracht"
Havi Logistics
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"frigo Fracht"
Katrans Logistics
Havi Logistics

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 26,36 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 11,12 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,82 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 34 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,82 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 61 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.72 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,34 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 560 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 64 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -84 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 64 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 10 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 35.82 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 26,7 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 11,54 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,06 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 60 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,06 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 126 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.57 %.