Podsumowanie

organizacji
6357
całkowite przychody
86,3 mld
przeciętny przychód
2 mln
przeciętny zysk
38 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 6357 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 86,27 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 198 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 9,16 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -6.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "frigo Fracht". Firma generuje 9,94 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Raben Logistics Polska. Przychód organizacji wynosi 2,8 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Star Lux. Jej sprzedaż opiewa na 2,68 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Katrans Logistics
"frigo Fracht"
Havi Logistics
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"frigo Fracht"
Katrans Logistics
Havi Logistics

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 21,78 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 10,45 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,95 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 47 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 1,95 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 74 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.44 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,01 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 403 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 38 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -166 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 38 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.18 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 21,91 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,7 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,11 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 69 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 2,11 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 117 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.02 %.