Podsumowanie

organizacji
69
całkowite przychody
1,5 mld
przeciętny przychód
761 tys.
przeciętny zysk
6 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 69 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,54 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 2 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 90,09 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Technicolor Polska
Inea
E-muzyka
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Technicolor Polska
Inea
E-muzyka

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 17,75 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 10,78 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 761 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 11 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 761 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 27 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.27 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 692 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 229 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 6 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -841 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 6 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -22.62 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 22,1 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 9,28 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,18 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 12 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,18 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 25 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.32 %.