Podsumowanie

organizacji
57
całkowite przychody
1,5 mld
przeciętny przychód
880 tys.
przeciętny zysk
-776

Rozmiar branży

W branży jest 57 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,52 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 4 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 86,98 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.0%.

Rozkład geograficznyPrzychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 22,48 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 10,93 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 880 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 880 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.43 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 520 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 229 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -1,33 mln zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 22,1 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,51 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,31 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 8 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,31 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 60 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.35 %.