Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)


Podsumowanie

organizacji
51
całkowite przychody
63,4 mln
przeciętny przychód
356 tys.
przeciętny zysk
3 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 51 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 63,37 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 4,65 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców I Producentów Produktów Ekologicznych "polska Ekologia". Firma generuje 15,55 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Sieć Sklepów Eden. Przychód organizacji wynosi 9,34 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Biuro Reklamy Gazet Lokalnych. Jej sprzedaż opiewa na 4,9 mln.

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,98 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,52 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 356 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 356 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 27 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -6.18 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 318 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 98 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -38 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -27.22 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 3,94 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,61 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 407 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 25 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 407 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 20 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -4.33 %.