Podsumowanie

organizacji
3
całkowite przychody
31,3 mln
przeciętny przychód
43 tys.
przeciętny zysk
29 tys.

Rozmiar branży

W branży są 3 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 31,33 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 5,59 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 55.9%.

Rozkład geograficzny

Brak danych

Największe firmy

Brak danych

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 31,29 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 31,29 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 43 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 43 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 43 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 77 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -36.82 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 41 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 41 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 29 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej 29 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 29 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 25 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 29,27 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 29,27 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 262 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 262 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 262 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 198 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -26.90 %.