Podsumowanie

organizacji
4
całkowite przychody
127,7 mln
przeciętny przychód
9 mln
przeciętny zysk
1,3 mln

Rozmiar branży

W branży są 4 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 128 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 16,36 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 22.7%.

Rozkład geograficzny

Brak danych

Największe firmy

Brak danych

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 97,73 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 97,73 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 8,97 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 8,97 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 445 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -4.33 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,62 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,62 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 1,27 mln zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -0 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,27 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 254 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 81,33 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 81,33 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 12,7 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 1 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 12,7 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 1,05 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.22 %.