Podsumowanie

organizacji
3
całkowite przychody
127,7 mln
przeciętny przychód
21 mln
przeciętny zysk
2,3 mln

Rozmiar branży

W branży są 3 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 128 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 16,36 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 22.7%.

Rozkład geograficzny

Brak danych

Największe firmy

Brak danych

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 97,73 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 97,73 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 20,97 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 8,97 mln zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 20,97 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1,96 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.38 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,62 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,62 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 2,29 mln zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej 1,27 mln zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,29 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 459 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 81,33 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 81,33 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 23,14 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 12,7 mln zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 23,14 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3,14 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.40 %.