Podsumowanie

organizacji
2
całkowite przychody
28,5 mln
przeciętny przychód
14,2 mln
przeciętny zysk
2,6 mln

Rozmiar branży

W branży są 2 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 28,45 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 3,49 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -7.7%.

Rozkład geograficzny

Brak danych

Największe firmy

Brak danych

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 19,21 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 17,96 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 14,22 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 9,24 mln zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 14,22 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 505 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.07 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,76 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 3,47 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 2,62 mln zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej 1,48 mln zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 2,62 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 437 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 28,99 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 27,08 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 21,34 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 13,7 mln zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 21,34 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 2,31 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.14 %.