Podsumowanie

organizacji
417
całkowite przychody
828,2 mln
przeciętny przychód
308 tys.
przeciętny zysk
6 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 417 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 828 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firma rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 50 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu W Leżajsku. Firma generuje 124 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Związek Banków Polskich. Przychód organizacji wynosi 54,63 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Krajowa Izba Gospodarcza. Jej sprzedaż opiewa na 37,03 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu W Leżajsku
Związek Banków Polskich
Krajowa Izba Gospodarcza
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu W Leżajsku
Związek Banków Polskich
Krajowa Izba Gospodarcza

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,8 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,75 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 308 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 15 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 308 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 24 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.45 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 213 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 63 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 6 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -53 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 6 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.54 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 5,92 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,27 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 418 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 41 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 418 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 25 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.29 %.