DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA (N)


Podsumowanie

organizacji
17 114
całkowite przychody
121,9 mld
przeciętny przychód
614 tys.
przeciętny zysk
26 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 17114 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 121,86 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 530 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 8,55 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Itaka Holdings. Firma generuje 4,06 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "tui Poland". Przychód organizacji wynosi 3,21 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Nowa Itaka. Jej sprzedaż opiewa na 2,98 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Itaka Holdings
"tui Poland"
Nowa Itaka
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Itaka Holdings
"tui Poland"
"kruk"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 11,48 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,63 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 614 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 13 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 614 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 24 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.48 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 862 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 314 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 26 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -71 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 26 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 24.77 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 14,37 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,97 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 868 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 31 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 868 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 54 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.69 %.