Podsumowanie

organizacji
16
całkowite przychody
15,5 mln
przeciętny przychód
42 tys.
przeciętny zysk
613

Rozmiar branży

W branży jest 16 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 15,53 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,42 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Dcode Media Jacek Dwórznik. Firma generuje 14,46 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Dcode Media. Przychód organizacji wynosi 294 tys..
Trzecie największe przychody osiąga Salon Muzyki. Jej sprzedaż opiewa na 293 tys..
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Dcode Media Jacek Dwórznik
Dcode Media
Salon Muzyki
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Dcode Media Jacek Dwórznik
Corazlepszafirma.pl
Winylobranie I Płyty Gramofonowe

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 294 tys. zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 293 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 42 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 42 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -9.65 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 241 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 26 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -35 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 1,61 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 623 tys. zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 227 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 0 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 227 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.93 %.