Podsumowanie

organizacji
19
całkowite przychody
28,9 mln
przeciętny przychód
35 tys.
przeciętny zysk
-188

Rozmiar branży

W branży jest 19 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 28,85 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firma rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 4,07 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 27.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Dcode Media Jacek Dwórznik
Corazlepszafirma.pl
Dcode Media
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Dcode Media Jacek Dwórznik
Corazlepszafirma.pl
Winylobranie I Płyty Gramofonowe

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 13,31 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 293 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 35 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 35 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -12.96 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 241 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 11 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -0 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -323 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -0 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 8,87 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 623 tys. zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 186 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 0 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 186 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 16 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -7.01 %.