Podsumowanie

organizacji
18
całkowite przychody
11,7 mln
przeciętny przychód
193 tys.
przeciętny zysk
6 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 18 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 11,7 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,66 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Rezon. Firma generuje 5,89 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Milkies. Przychód organizacji wynosi 2,63 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Garant Market. Jej sprzedaż opiewa na 1,22 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Rezon
Milkies
Garant Market
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Milkies
Rezon
Langani International

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,63 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,22 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 193 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 193 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 12 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -5.27 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 472 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 184 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 6 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -11 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 6 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -9.01 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 3,06 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,07 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 198 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 9 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 198 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 24 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -9.10 %.