Podsumowanie

organizacji
479
całkowite przychody
3,3 mld
przeciętny przychód
500 tys.
przeciętny zysk
23 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 479 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,28 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 14 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 49,01 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Atos Poland Global Services. Firma generuje 1,3 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Sk Hynix Nand Product Solutions Poland. Przychód organizacji wynosi 136 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Eskom It. Jej sprzedaż opiewa na 126 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Atos Poland Global Services
Sk Hynix Nand Product Solutions Poland
Eskom It
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Atos Poland Global Services
Kyndryl Global Services Delivery Centre Polska
Advatech

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 7,28 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,58 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 500 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 17 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 500 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 33 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.31 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 607 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 226 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 23 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -42 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 23 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.42 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 8,14 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,66 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 693 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 39 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 693 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 47 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.60 %.