Podsumowanie

organizacji
552
całkowite przychody
3,8 mld
przeciętny przychód
513 tys.
przeciętny zysk
23 tys.

Rozmiar branży

W branży są 552 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,79 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 30 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 329 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Atos Poland Global Services. Firma generuje 1,3 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Advatech. Przychód organizacji wynosi 383 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Sk Hynix Nand Product Solutions Poland. Jej sprzedaż opiewa na 136 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Atos Poland Global Services
Advatech
Sk Hynix Nand Product Solutions Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Atos Poland Global Services
Kyndryl Global Services Delivery Centre Polska
Kyndryl Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 7,27 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,83 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 513 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 19 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 513 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 36 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.87 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 567 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 203 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 23 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -44 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 23 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.08 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 7,6 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,58 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 718 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 41 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 718 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 57 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.74 %.