Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)


Podsumowanie

organizacji
65
całkowite przychody
219 mln
przeciętny przychód
440 tys.
przeciętny zysk
9 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 65 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 219 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 7,49 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Ims. Firma generuje 57,54 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Screen Network. Przychód organizacji wynosi 37,47 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Jet Line. Jej sprzedaż opiewa na 30,25 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Ims
Screen Network
Jet Line
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"ströer Polska "
Ims
Jet Line

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 12,72 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,7 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 440 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 30 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 440 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 60 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -9.86 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 584 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 251 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -98 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 9 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.65 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 14,43 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4,92 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 546 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 21 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 546 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 13 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.30 %.