Podsumowanie

organizacji
141
całkowite przychody
2,5 mld
przeciętny przychód
1,2 mln
przeciętny zysk
14 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 141 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,52 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 189 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Bnp Paribas Leasing Services. Firma generuje 379 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Mondelez Europe Services Gmbh () - Oddział W Polsce. Przychód organizacji wynosi 248 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Impuls-leasing Polska. Jej sprzedaż opiewa na 200 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Bnp Paribas Leasing Services
Mondelez Europe Services Gmbh () - Oddział W Polsce
Impuls-leasing Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Vb Leasing Automotive
Mondelez Europe Services Gmbh () - Oddział W Polsce
Scania Finance Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 73,51 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 21,59 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,23 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,23 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 99 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.81 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 8,5 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,33 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 14 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -245 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 14 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 45.83 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 146 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 46,46 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,6 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 36 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,6 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 160 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.63 %.