Podsumowanie

organizacji
116
całkowite przychody
2,5 mld
przeciętny przychód
1,7 mln
przeciętny zysk
24 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 116 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,52 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 7 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 187 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Bnp Paribas Leasing Services. Firma generuje 379 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Mondelez Europe Services Gmbh () - Oddział W Polsce. Przychód organizacji wynosi 248 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Impuls-leasing Polska. Jej sprzedaż opiewa na 200 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Bnp Paribas Leasing Services
Mondelez Europe Services Gmbh () - Oddział W Polsce
Impuls-leasing Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Vb Leasing Automotive
Mondelez Europe Services Gmbh () - Oddział W Polsce
Scania Finance Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 74,96 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 25,06 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,66 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 13 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,66 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 155 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.43 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 10,69 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,48 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 24 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -338 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 24 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 52.24 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 150 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 56,92 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 4,9 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 46 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 4,9 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 562 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 18.59 %.