Podsumowanie

organizacji
202
całkowite przychody
5,9 mld
przeciętny przychód
3,9 mln
przeciętny zysk
192 tys.

Rozmiar branży

W branży są 202 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,94 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 7 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 404 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -5.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Sopem. Firma generuje 979 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Lincoln Electric Bester. Przychód organizacji wynosi 474 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "medcom". Jej sprzedaż opiewa na 439 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Sopem
Lincoln Electric Bester
"medcom"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Sopem
"medcom"
Lincoln Electric Bester

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 79,21 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 20,82 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,86 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 28 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,86 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 55 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.50 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,51 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,27 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 192 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -589 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 192 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.85 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 94,51 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 31,24 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 4,32 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 58 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 4,32 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 87 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.90 %.