Podsumowanie

organizacji
1726
całkowite przychody
3,1 mld
przeciętny przychód
198 tys.
przeciętny zysk
11 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1726 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,13 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 121 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 202 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Mckinsey Emea Shared Services. Firma generuje 260 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Ups Global Business Services Polska. Przychód organizacji wynosi 172 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Deloitte Ce Business Services. Jej sprzedaż opiewa na 152 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Mckinsey Emea Shared Services
Ups Global Business Services Polska
Deloitte Ce Business Services
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Mckinsey Emea Shared Services
Ups Global Business Services Polska
Gt Services

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,1 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,23 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 198 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 198 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 12 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.73 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 349 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 115 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 11 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -39 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 11 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 40.62 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 5,08 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,74 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 328 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 13 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 328 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 29 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.07 %.