Podsumowanie

organizacji
249
całkowite przychody
2,8 mld
przeciętny przychód
1,5 mln
przeciętny zysk
98 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 249 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,76 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 2 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 165 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Zakłady Remontowe Energetyki Katowice. Firma generuje 564 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne. Przychód organizacji wynosi 417 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Balticon. Jej sprzedaż opiewa na 247 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Zakłady Remontowe Energetyki Katowice
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne
Balticon
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Zakłady Remontowe Energetyki Katowice
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne
Balticon

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 17,47 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 9,15 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,49 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 24 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,49 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 105 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.01 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,58 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 559 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 98 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -87 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 98 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 14 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 27.56 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 21,94 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,8 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,33 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 84 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,33 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 183 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.48 %.