Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)


Podsumowanie

organizacji
291
całkowite przychody
3,4 mld
przeciętny przychód
956 tys.
przeciętny zysk
46 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 291 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,42 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 9 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 363 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "agrolex". Firma generuje 575 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Maxi Zoo Polska. Przychód organizacji wynosi 325 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Skr Strzelce Krajeńskie. Jej sprzedaż opiewa na 287 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"agrolex"
Maxi Zoo Polska
Skr Strzelce Krajeńskie
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"agrolex"
Maxi Zoo Polska
Super Zoo

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 32,36 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 9,39 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 956 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 31 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 956 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 39 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.65 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,25 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 493 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 46 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -52 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 46 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 27.21 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 28,39 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 11,16 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,1 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 46 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,1 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 20 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.93 %.