Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)


Podsumowanie

organizacji
330
całkowite przychody
3,6 mld
przeciętny przychód
892 tys.
przeciętny zysk
42 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 330 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,62 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 18 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 404 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "agrolex". Firma generuje 575 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Maxi Zoo Polska. Przychód organizacji wynosi 325 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Skr Strzelce Krajeńskie. Jej sprzedaż opiewa na 287 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"agrolex"
Maxi Zoo Polska
Skr Strzelce Krajeńskie
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"agrolex"
Maxi Zoo Polska
Super Zoo

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 30,1 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 9,08 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 892 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 31 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 892 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 52 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -4.98 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,25 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 449 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 42 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -52 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 42 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 24.74 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 28,39 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,29 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,05 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 46 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,05 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.05 %.