Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z)


Podsumowanie

organizacji
210
całkowite przychody
2,3 mld
przeciętny przychód
1,5 mln
przeciętny zysk
36 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 210 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,3 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 7 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 141 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "agrolex". Firma generuje 436 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Skr Strzelce Krajeńskie. Przychód organizacji wynosi 201 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Hurtownia Rolno-ogrodnicza Inagri. Jej sprzedaż opiewa na 149 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"agrolex"
Maxi Zoo Polska
Skr Strzelce Krajeńskie
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"agrolex"
Maxi Zoo Polska
Super Zoo

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 26,8 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 11,17 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,52 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 49 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 1,52 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 65 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.09 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,16 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 484 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 36 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -80 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 36 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.47 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 27,76 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 13,18 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,74 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 38 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 1,74 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 130 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.33 %.