Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
91
całkowite przychody
709,4 mln
przeciętny przychód
3,4 mln
przeciętny zysk
57 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 91 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 709 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 523 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -26.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "aneks Polska". Firma generuje 106 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Magnetix Lamination. Przychód organizacji wynosi 53,24 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Enkev Polska. Jej sprzedaż opiewa na 50,79 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"aneks Polska"
Magnetix Lamination
Enkev Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"aneks Polska"
Fabrication Hdpgp
"hako"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 19,74 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 11,84 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,4 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,4 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 207 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.53 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,41 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 669 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 57 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -254 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 57 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.83 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 24,29 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 15,05 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,61 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 77 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 3,61 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 376 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.85 %.