Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
82
całkowite przychody
654,4 mln
przeciętny przychód
3,4 mln
przeciętny zysk
65 tys.

Rozmiar branży

W branży są 82 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 654 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 2 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 551 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -28.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "aneks Polska". Firma generuje 106 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Magnetix Lamination. Przychód organizacji wynosi 53,24 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Enkev Polska. Jej sprzedaż opiewa na 50,79 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"aneks Polska"
Magnetix Lamination
Enkev Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"aneks Polska"
Fabrication Hdpgp
"hako"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 19,45 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 12,66 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,44 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 8 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,44 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 165 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.64 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,73 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 965 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 65 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -181 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 65 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.23 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 37,27 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 15,42 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,73 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 94 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,73 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 288 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.27 %.