Podsumowanie

organizacji
759
całkowite przychody
6 mld
przeciętny przychód
540 tys.
przeciętny zysk
23 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 759 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,97 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 64 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 223 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Cisco Systems Poland. Firma generuje 988 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Hewlett Packard Enterprise Polska. Przychód organizacji wynosi 590 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Operator Chmury Krajowej. Jej sprzedaż opiewa na 353 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Medianet Software Development
Cisco Systems Poland
Hewlett Packard Enterprise Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Cisco Systems Poland
Hewlett Packard Enterprise Polska
Microsoft

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 10,63 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,63 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 540 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 11 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 540 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 31 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.16 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 869 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 289 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 23 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -105 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 23 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.33 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 13,73 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,09 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 768 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 28 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 768 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 51 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.78 %.