Podsumowanie

organizacji
1246
całkowite przychody
10,9 mld
przeciętny przychód
475 tys.
przeciętny zysk
16 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1246 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 10,9 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 33 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,2 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Medianet Software Development. Firma generuje 1,65 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Cisco Systems Poland. Przychód organizacji wynosi 808 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Hewlett Packard Enterprise Polska. Jej sprzedaż opiewa na 589 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Medianet Software Development
Cisco Systems Poland
Hewlett Packard Enterprise Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Cisco Systems Poland
Hewlett Packard Enterprise Polska
Microsoft

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 11,64 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,97 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 475 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 475 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 24 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.07 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 808 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 228 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 16 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -123 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 16 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 24.86 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 14,21 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4,76 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 688 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 24 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 688 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 45 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.21 %.